Usvojen Zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru

Skupština Srbije usvojila je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru kojim se uređuju plate za oko 500.000 zaposlenih, a čiji je cilj da svi primaju istu platu za isti posao.

IZVOR: N1

IZVOR: N1

Zakonom se uređuju plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u policiji, u Vojsci Srbije, u organima koje je osnovala Vlada Srbije, kao i u javnim agencijama.

Zakon o platama primenjivaće se od 1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine na policijske službenike, zaposlene u Vojsci Srbije i u drugim službama bezbednosti.

Radna mesta zvanja i položaji svrstavaju se u 13 platnih grupa, a osnovna plata određivaće se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata sa koeficijentom, kojih ima 500.

Plata zaposlenih u javnom sektoru za vreme bolovanja iznosiće 65 odsto prosečne zarade u prethodnih 12 meseci u koju su uračunati i druge naknade kao što su dodaci za dežurstva, rad vikendom i za praznike, prekovremeni i noćni rad, regres.

Po osnovu minulog rada plate će im biti uvećane za 0,4 osto za svaku godinu staža.

Isplata regresa i toplog obroka neće biti uračunata u koeficijent na osnovu kojeg se obračunava osnovna plata, već će se iskazivati posebno.

Zakon o platama, kako je Vlada Srbije obrazložila, uvodi red u sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, ispravlja statusne neujednačenosti i probleme koje su se dešavale u praksi.

Tim zakonom u prošlost će otići više od 20 zakona i podzakonskih akata, 10 osnovica i 900 koeficijenata kojima se određuju plate zaposlenih i funkcionera.

Usvajanje zakona o platama je uslov Svetske banke za dodelu kredita Vladi Srbije od 75 miliona dolara za reformu javnog sektora.


IZVOR: Beta

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *