china_hall_of_people_840_560_100-jpg

Saradnja sa Narodnom Republikom Kinom: nosioci i podrška

Mehanizam saradnje 16+1: od iniciranja do dogovaranja konkretnih projekata I Uloga lokalne samouprave i doprinos državnih organa Saradnja Kina-zemlje srednje i istočne Evrope (SIE) se od 2012. godine (kada je uspostavljen mehanizam saradnje 16+1) odvija kroz Sekretarijat za saradnju Kina-SIE, koji predstavlja instituciju kineske vlade. Susreti sa kineskom stranom se odvijaju na više nivoa, od…

Logo Instituta Konfucije u Beogradu. Institut Konfucije je jedna od najvažnijih institucija za upoznavanje sa kineskim jezikom, kulturom, civilizacijom i vrednostima, a svojim radom doprinosi boljem razumevanju Kine i poboljšanju kineskog imidža u zemlji u kojoj deluje.

Ciljevi kineske politike (II deo)

Imidž Kine u zemljama zemljama Srednje i Istočne Evrope (SIE) danas Ispitivanja kineskog imidža u zemljama SIE u 21. veku su novijeg datuma i poklapaju se sa pojačanim kineskim prisustvom u regionu (naročito nakon samita Kina-SIE održanih u Varšavi, Bukureštu i Beogradu). Kako to ocenjuju Kačmarski i Jakobovski, u ranijem periodu su neke zemlje SIE…

imageedit_4_2989928130

Ciljevi kineske politike (I deo)

Odnosi Kine sa zemljama Srednje i Istočne Evrope Kineski odnosi sa zemljama Srednje i Istočne Evrope (SIE) potpadaju pod kineske odnose sa evropskim zemljama i evropsku politiku NR Kine. Mada Kina u svojoj evropskoj politici pridaje veći značaj vodećim članicama EU (kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska ili Nemačka) nego što je to slučaj sa…