Redak carski porcelan prvi put prikazan u Centralnom muzeju u Pekingu

Serije carskog porcelana cara Kang-sjia (1654-1722) pobudile  su veliko interesovanje u Centralnom muzeju u Pekingu, dajući publici retku priliku da se izbliza upoznaju sa drevnim carskim životom.

Oko 100 porcelanskih predmeta prikazano je na izložbi, i svi eksponati su iz Zabranjenog grada sa nekim predmetima koji su izloženi po prvi put.

porcelain1
„Kang-sji carske porcelanske posude se ističu po raznovrsnosti svojih oblika, šara i sofisticiranosti proizvodnje“, rekao je Long Sjiaofej, direktor Odeljenja za planiranje i istraživački razvoj Muzeja.porcelain2Carski porcelan iz Kang-sji perioda je imao izuzetnu ulogu u kineskoj istoriji. Ne samo da je nasledio tradiciju i tehnike dinastije Ming (1368-1644), već je uneo i niz brojnih inovacija u oblicima i bojama, temama i šarama, kao i u načinu proizvodnje.

Zapadnjačke tehinke obrade porcelana, kao što je glazura, su takođe bile uvedene i upotrebljavane.
Plan izložbe je originalan, jer naglašava vezu između oblikovanja porcelana i društvenog I kulturnog konteksta toga perioda.porcelain3

„Neki od eksponata nikad ranije nisu bili prikazani, kao što je četvrtasta zelena paunova vaza, bela tronožna kadionica sa dve ručke i plava posuda za vodu “, kaže Long. Ovi retki predmeti uživaju veliku istorijsku i umetničku vrednost.

Ovo je treća saradnja između Centralnog muzeja i Zabranjenog grada. Izložba će biti otvorena do 28. februara 2016.

Plava posuda za vodu je bila visoko cenjena zbog svoje boje i teksture, te predstavlja nacionalno blago, po prvi put izloženo u Muzeju.porcelain4Sa četvrtastom zelenom paunovom vazom iz Zabranjenog grada, publika se sreće po prvi put. Njen oblik i boja su retko viđani u vreme cara Kang-sjia (1654-1722).porcelain5Bela tronožna kadionica sa dve ručke oduševila je posetioce finom teksturom i izvanrednim i istovremeno elegantnim dizajnom, pokazujući napredak u proizvodnji porcelana u Kang-sji periodu.porcelain6Crvena okrugla činija sa ornamentima lotosovg cveta i kineskog znaka “šou” (dugovečnost) , prikazuje uvođenje francuskog zanata u carski život Kine.porcelain8Trbojna posuda sa šarom oblaka, zmaja i voća na beloj pozadini je veoma dragocena jer svojim intenzivnim bojama ističe dizajn. Šarama voća, naslikanim na površini i šarama zmaja urezanim na tanjr, izražava se želja za potomstvom, dugovečnošću i sigurnim i srećnim životom carske porodice.porcelain9


Preveo za portal SRBIJA I KINA: Aleksandar Trifunović

IZVOR: China Daily (Autor: He Keyao)

NAPOMENA: Prenošenje ovog članka je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i prevodioca.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *