Poslovna kultura u Kini nalaže: Pažljivo sa radnicima

Zakoni o radu u Kini, osmišljeni su tako da štite i povlađuju pravima radnika. Teško je raskinuti ugovor sa zaposlenim, a sud može i da poništi otkaz i radniku vrati radno mesto.

Kina_otkazi_kultura

Postoji više prepreka, pored zakonskih, koje kompanija treba da razmotri kada planira otpuštanje radnika. Kina je, kulturološki gledano, zemlja zasnovana na dobrim međuljudskim odnosima, tako da otkaze treba pažljivo planirati. Zaposleni su usko vezani za firmu i neophodno je odnositi se sa poštovanjem prema onome ko se otpušta.

Ukoliko kompaniju prati reputacija lošeg postupanja sa radnicima, u šta spadaju i otkazi, to može izazvati ozbiljne posledice po ugled kompanije. Strane kompanije koje dobro posluju u Kini su upravo one koje razumeju kinesku kulturu, prihvataju je i uvažavaju.


IZVOR: bbc.com  PRIPREMILA: Ana Cvetković

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *