Odnosi Srbije i zemalja Srednje i Istočne Evrope sa NR Kinom posle samita u Sudžouu

Razvoj odnosa Narodne Republike Kine sa Republikom Srbijom i drugim zemljama Srednje i Istočne Evrope (SIE) je u proteklih nekoliko godina pod snažnim uticajem mehanizma saradnje 16+1 (koji obuhvata NR Kinu i 16 zemalja SIE). Može se reći da se politika NR Kine prema svakoj od ovih 16 zemalja formira (pored ostalog) i na osnovu ovog mehanizma saradnje i konkretnih rezultata koji su na osnovu njega postignuti.

kina srbija saradnja si djinping

Jedna od odlika tog mehanizma su godišnji samiti na nivou šefova država i vlada, koji se održavaju krajem tekuće godine – posle samita u Varšavi, Bukureštu i Beogradu, u novembru 2015. je održan i samit u Sudžouu. Cilj samita u Sudžouu je bio poboljšanje saradnje u oblastima infrastrukture, trgovine i investicija, finansija, poljoprivrede i međuljudskih kontakata. Kao rezultat samita, donete su Sudžouanske smernice za saradnju između Kine i zemalja SIE. One sadrže i mere za veću efikasnost saradnje; očekuje se da će biti sprovedene u delo do sledećeg susreta Kina-SIE, u Rigi krajem 2016. Od ovih mera, neke se direktno tiču Srbije.

 • NR Kina će obezbediti izložbeni prostor za poljoprivredne proizvode iz Srbije i drugih zemalja SIE na poljoprivrednom sajmu u provinciji Junan krajem 2016.
 • NR Kina će obezbediti besplatan izložbeni prostor za vina i alkoholne proizvode iz Srbije i drugih zemalja SIE
 • Poseta zdravstvenog osoblja NR Kini, radi akademske i profesionalne razmene
 • Učešće zdravstvenih ustanova na sajmovima medicine u NR Kini
 • Posete umetnika i kompozitora NR Kini
 • Srbija i druge zemlje SIE će kao grupa biti počasni gost Međunarodnog sajma knjiga u Pekingu, u 2016.
 • Otvaranje regionalne kancelarije kineske Državne uprave za turizam, u Budimpešti početkom 2016. (time će direktan kontakt između predstavnika srpskih i kineskih turističkih vlasti biti olakšan).

U vreme samita u Sudžouu, trgovina između Kine i zemalja SIE je premašila 60 milijardi dolara (u poređenju sa 43.9 milijardi dolara, koliko je iznosila 2010. godine). Kada su ulaganja u pitanju, kineska ulaganja u zemljama SIE su premašila 5 milijardi dolara, dok su ukupna ulaganja zemalja SIE u Kini premašila 1.2 milijardi dolara. Postoji jedan broj oblasti u kojima saradnja između NR Kine i Srbije i ostalih zemalja SIE postiže rezultate vredne pomena – kad je reč o kinesko-srpskoj saradnji, te oblasti su poljoprivreda, energetika, saobraćajna infrastruktura, telekomunikacije (a postoje izgledi da se saradnja proširi i na logistiku i IT sektor). Poljoprivreda, energetika, saobraćajna infrastruktura i telekomunikacije su značajna polja saradnje i između Kine i ostalih zemalja SIE, ali su pomena vredne i oblasti poput automobilske industrije, hemijske industrije, zdravstva, bankarstva ili civilnog vazduhoplovstva (pri čemu posebne mogućnosti za razvoj saradnje sa NR Kinom uživa Poljska, koja je jedina među zemljama SIE članica Azijske banke za ulaganja u infrastrukturu, AIIB).

U svemu ovome, nije teško naslutiti razloge zbog kojih je kineska strana zainteresovana za saradnju. Recimo, potrebe kineskog tržišta poljoprivrednih proizvoda su velike (i nastaviće da rastu kako raste kupovna moć kineskih potrošača); deo tih potreba se može podmiriti uvozom poljoprivrednih proizvoda iz zemalja SIE. Kad je reč o energetici i telekomunikacijama zemalja SIE, kineskoj strani je stalo da se ti sektori osavremene korišćenjem kineske tehnologije i, ukoliko je to moguće, da kineska preduzeća koja posluju u zemljama SIE ostvare profit. Konačno, mere koje kineska strana preduzima u vezi sa saobraćajnom infrastrukturom (za sve vrste saobraćaja) su motivisane ubrzavanjem i poboljšanjem kvaliteta transporta ljudi i robe. Tu postoje dodirne tačke sa kineskom Inicijativom puta i pojasa – zemlje SIE obezbeđuju direktnu kopnenu vezu između Kine i razvijenih tržišta zapadne Evrope, zbog čega je u interesu kineske strane da transport kineske robe kroz te zemlje bude što brži i bezbedniji.


Za portal SRBIJA I KINA: Nikola Jokanović, politikolog i ekspert u oblasti spoljne politike

NAPOMENA: Prenošenje ovog članka je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora (portal srbijaikina.rs) i autora.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *