Kineski setovi za čaj kroz istoriju (FOTO)

Kineska kultura izrade posuda i pribora za pripremu i ispijanje čaja nastala je tokom dinastije Han koja je vladala Kinom od 206. godine p.n.e. do 220. godine nove ere. Setovi za čaj i kultura ispijanje čaja iz ovih umetničkih posuda, dodatno su se razvili u periodu vladavine dinastije Song (960-1279), da bi procvat dosegli u periodu dinastija Ming i Ćing koje su vladale Kinom od 1368. do 1911. godine.

kina caj 5

Slika sa temom drevne kineske takmičarske igre koja je u vezi sa ispijanjem čaja iz perioda dinastije Sung koja je vladala Kinom od 960. do 1279. godine (IZVOR: people.cn)

Čaj je u kineskom društvu i kulturi postepeno od jednostavnog napitka postao vrsta kulturnog simbola i kao takav, simbolizovao je plemeniti karakter i socijalni status njegovih korisnika. Shodno tome, razvoj oblika setova za čaj, varirao je u zavisnosti od vremenskog konteksta, ali i od niza društvenih okolnosti.

Pored toga, ceremonija ispijanja čaja igrala je bitnu ulogu za društveni život i okupljanja u različitim periodima.

Pogledajte fotografije posuda za čaj iz različitih perioda kineske prošlosti.

Posude sa belom glazurom za čaj iz perioda dinastije Tang (Tan) koja je vladala u periodu od 618. do 907. godine. (IZVOR: people.cn)

Posude sa belom glazurom za čaj iz perioda dinastije Tang (Tan) koja je vladala u periodu od 618. do 907. godine. (IZVOR: people.cn)

kina caj 2

Šolja za čaj iz perioda dinastije Tang (Tan) koja je vladala u periodu od 618. do 907. godine. (IZVOR: people.cn)

kina caj 3

Posuda za čaj iz perioda vladavine dinastije Sung (960-1279). (IZVOR: people.cn)

kina caj 4

Šolja za čaj iz perioda vladavine dinastije Sung (960-1279). (IZVOR: people.cn)

kina caj 7

Posude za čaj iz perioda dinastija Ming i Ćing (1368-1911). (IZVOR: Xinhua)

kina caj 6

Set za čaj iz perioda vladavine poslednje kineske dinastije Ćing koja je vladala od 1644. do 1911. godine. (IZVOR: people.cn)


IZVOR: chinaculture.org   PRIPREMILA: Aleksandra Popović

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *