Kineska kamatna stopa sve više zavisna od tržišta

Kina će lansirati mere da svoju kamatnu stopu što više tržišno orijentiše, tako da finansijski sektor bolje služi ekonomiji, zvanično je navedeno u sredu.

Novi mehanizam formiranja kamatne stope mora da zadovolji tržišne potrebe, navedeno je u jednom saopštenju nakon konferencije Državnog kongresa, kojim je predsedavao kineski premijer Li Kećijang.

kineska kamatna stopa

U saopštenju stoji: Kina bi trebalo da poboljšava nadzor nad finansijskim institucijama tako da osigura pravednu konkurenciju i upravljanje nad rizikom.

Kina će i dalje koristiti referentnu tačku i kreditnu stopu kao alatke makrokontrole.

Kako je saopšteno, izrada 13. Petogodišnjeg plana predstavlja presudan za poboljšanje industrije, društveni napredak kao i poboljšanje života stanovnika.


IZVOR: CRI Online (Pripremila: Bai Ju)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *