Kina se pozicionira na Dunavu

Kinesko prisustvo u Smederevu i najava da će Železaru učiniti jednom od najmodernijih u Evropi je politički veoma osetljivo, zbog pritisaka sindikata na vlade širom sveta da spreče dominaciju kineskih firmi koje subvencioniše država, smatra Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka.

IZVOR: ssmszelsd.rs

IZVOR: ssmszelsd.rs

“Kineske čeličane su preplavile svetska tržišta i preobimnom ponudom i niskim cenama dovele do propasti najveće konkurente”, kaže za Magazin Biznis Mitrović, koja je i rukovodilac i osnivač Centra za studije Azije i Dalekog istoka.

Vlade Velike Britanije, Nemačke, Italije i drugih velikih proizvođača iz Evropske unije, ukazuje ona, trpe pritiske sindikata i javnosti zbog slabog ‘otpora’ kineskoj dominaciji koja je poduprta državnim subvencijama.

Prema njenim rečima, ulaganje korporacije Hebei Iron and Steel Group ili HBIS, drugog najvećeg proizvođača čelika na svetu, u Železaru Smederevo, karakteriše mešavina političkog podsticaja sa srpske, ali i kineske strane.

“Ovakav pristup je odomaćen i u najrazvijenijim stranim ekonomijama i njihovim državama kada posluju sa Kinom, iako su skloni da nama i državama slične moći prebacuju za upliv politike u ekonomsku saradnju”, primećuje Mitrović.

U SAD kineski proizvođaci čelika, kako dodaje, trpe pritiske optžbi za navodnu krađu tehnologije i takođe su na meti zbog subvencija.

“…Sama industrija je na velikoj raskrsnici zbog mogućeg gubitka jednog od najvećih konzumenata ove proizvodnje, usled mogućeg okretanja auto-industrije aluminijumskoj karoseriji. Uspešan odgovor je moguć kroz tehnološki inovirani laki čelik, ali da li je ta vrsta proizvodnje planirana za Železaru i da li je planirano povezivanje sa kragujevačkom ili nekom inostranom auto-industrijom, nije obelodanjeno”, kaže profesorka.

Na pitanje da li očekuje da Kinezi u Srbiji preuzmu još neke firme, Mitrović napominje da se “na listi kompanija koje je naša vlada namenila hitnoj prodaji, po nalogu MMF-a, nalazilo i nalazi čitav niz odličnih firmi, koje bi lako našle kupca među kineskim korporacijama, da smo i ako bismo, uložili napore da ih o tome na pravi način informišemo”.

Prema njenim rečima, strateški razlozi prodora na globalno tržište kineskih velikih korporacija, koji se u najvećoj meri odnose i na ulaganje HBIS u Železaru Smederevo, jesu kreativno prevazilaženje ograničenja i problema domaće kineske privrede i davanje doprinosa pokušaju da se ona restrukturiše.

Podseća da je kineska vlada dve godine pre izbijanja aktuelne ekonomske krize krenula sa restrukturiranjem privrede, sa ciljem da unapredi tehnološki nivo proizvodnje, poveća energetsku efikasnost, uz smanjenje zagađenja i eliminisanja prljavih industrija.

“Ali, sužavanje svetskih tržišta, uz rast juana koji je pratio rast dolara, drastično je ubrzalo smanjenje izvoza i primoralo vladu da se odluči na masivni stimulus i ubrizgavanje novca u ekonomiju kako bi se održao rast, a time i uposlenost”.

Usmeravanje firmi ka povećanju izvoza, preuzimanju ili osnivanju firmi u inostranstvu i orijentaciji ka poslovanju na globalnom tržištu, dodaje profesorka na FPN, imalo je za cilj da diversifikuje plasman ogromnih spoljnotrgovinskih viškova u uslovima kada su te firme poslovale sa gubicima na domaćem prezasićenom tržištu.

“Cilj je bio i smanjenje zagađenja vode, zemlje i vazduha koje je bilo ogromnih razmera, a koje ugrožava zdravlje stotina miliona ljudi i predstavlja odloženi trošak za njihovo lečenje u budućnosti. Zato je planirano izmeštanje proizvodnje u druge zemlje, koje ne vode računa o ovom trošku i upošljavanju viška radne snage”, navodi Mitrović.

Tu su i drugi ciljevi: strateško pribavljanje energenata, sektora realnih ekonomija najuspešnijih privreda u EU i SAD, osvajanje transportnih koridora, geoekonomsko pozicioniranje.

“Mnoge od njih vidimo kroz inicijative poput ’16 plus Kina’, zatim ‘Jedan pojas – jedan put’, pa i investiranje u Železaru Smederevo i strateško pozicioniranje kineske firme na Dunavu, ključnoj evropskoj reci koridoru, zatim obezbeđenje koridora”, rekla je Mitrović u intervjuu za Magazin Biznis.


IZVOR: RTV

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *