Kina kao globalna sila i prijatelj Srbije

Period kineske ekspanzije bazirane na jeftinoj radnoj snazi, odavno je završen. Kina je u proteklih godinu dana, više nego bilo kada ranije, postala bitan faktor na svetskoj političkoj i ekonomskoj pozornici i kao takva, ozbiljno je ugrozila monopolarni poredak kreiran od strane SAD-a. Nakon više od dve decenije apsolutne političke, ekonomske i vojne dominacije SAD-a, u proteklih godinu dana svet je ušao u fazu višedimenzionalnog redefinisanja globalnih odnosa čiji je pokrtač upravo Kina.

china-lanterns-RTX17TDG2-628x330Konstantan ekonomski rast, jačanje životnog standarda, sve brojnija srednja klasa, ogromne investicije u infrastrukturu koje se sprovode i koje su planirane u sklopu strateškog i dugoročnog projekta Novog puta svile, dinamičan razvoj oslonjen na visoke tehnologije i konkurentne proizvode, omogućili su Kini da ozbiljno ugrozi i definitivno okonča dosadšnju apsolutnu hegemoniju SAD-a. Ipak, iako ozbiljno poljuljana, moć SAD-a (koje su itekako svesne nove realnosti) nije i neće nestati, ali ona nikada više neće biti neograničena kao u periodu koji je započeo raspadom Sovjetskog saveza i nestankom bipolarnog sveta.

Početak redefinisanja odnosa najviše je uočljiv na ekonomskom planu, ali svakako se može uočiti i na političkom, kao i na vojnom polju. Demonstracija političke, vojne i ekonomske moći Kine koja je uočljiva proteklih godina, nema međutim neokolonijalni i imperijalistički karakter kao što je to slučaj u spoljnoj politici SAD-a.

Danas, svetska ekonomija apsolutno zavisi od kineske i svaka promena na kineskim berzama se odražava na globalnom planu. Zemlje koje najviše izvoze igraju ključnu ulogu u svetskoj trgovini, pa je prema ovom osnovnom pravilu međunarodne trgovine, Kina u dominantnoj poziciji već nekoliko godina unazad. Kina najviše izvozi svoje proizvode na tržište Amerike, Rusije, Australije, Indije a uvozi iz Japana, Rusije i Amerike. Zbog ove međusobne povezanosti, nju jednostavno nije moguće izolovati kao što su SAD i EU učinile sa Rusijom nakon izbijanja krize u Ukrajini.

Kina kupuje trećinu svetske proizvodnje pamuka, četvrtinu svetske proizvodnje zlata, polovinu iskopanih sirovina metala, kao i osminu svetskih potreba za naftom, Već iz ovih navedenih podataka jasno je koliko je Kina snažno integrisana u svetsko tržište energenata i sirovina.

Prijatelji otvaraju istorijsku šansu Srbiji

Narastajuća snaga Kine, koja u okviru planova Novog puta svile teži da sa svojim proizvodima prodre na evropska tržišta upravo preko prostora Balkana, predstavlja za Srbiju jedinstvenu priliku za sklapanje strateškog partnerstva koje se jednostavno ne sme propustiti.

Srbija ima istorijsku šansu da definiše novi pravac svoje spoljne politike te da u tom smislu sklopi novo strateško partnerstvo sa Kinom. Takva saradnja ne bi bila opterećena negativnim iskustvima iz prošlosti, jer Srbija sa Kinom nikada u svojoj istoriji nije imala loše odnose. Kina poštuje teritorijalni integritet Srbije, pružala je i pruža veliku podršku Srbiji, boreći se nesebično za srpske interese. Partnerstvo sa Kinom bi se zasnivalo na nastavku dobrih diplomatskih odnosa dve zemlje kao i na obostranim zajedničkim ekonomskim interesima, budući da Srbija sa svojim povoljnom geografskim položajem i dobrim odnosima sa Rusijom, može predstavljati za Kinu kapiju ka evropskim tržištima. U tom smislu najavljeni infrastrukturni projekti poput pruge Beograd- Budimpešta otvaraju nove perspektive za ekonomski razvoj srpske privrede.

Srbija se već duže od dve decenije negativno percipira na Zapadu i bez obzira što u kulturološkim okvirima svakako pripada evropskom civilizacijskom krugu, u trenutno vladajućem političkom poretku EU, ona će uvek biti marginalizovana, na začelju i negativno percipirana. Negativna mediska slika o Srbiji koja je stvorena u zapadnom medijskom diskursu opstaje i danas. U tom smislu, iz evropocentrične perspektive, Balkan a posebno Srbija se već duži vremenski period shvata samo kao siromašna i tehnološki zaostala periferija.

Promene koje se poslednjih nekoliko godina dešavaju na međunarodnoj sceni i koje su upravo nastale prvenstveno zbog sve veće uloge Kine na globalnom planu, u tom smislu pružaju jedinstvenu mogućnost i šansu za Srbiju kakvu nije imala nikada u svojoj novijoj istoriji. Ova praktično ničim izazvana razvojna šansa koja se sama po sebi nameće a koja bi se oličavala kroz poseban oblik partnerstva, odnosno vezivanja Srbije uz Kinu, može predstavljati pozitivnu prekretnicu koja bi mogla doprineti oživljavanju privrede Srbije koja se nalazi u katastrofalnom stanju.

Da li će Srbija znati da prepozna značaj ove šanse, ostaje pod znakom pitanja. Deklarativne izjave Nikolića donekle ohrabruju, ali potezi aktuelne vlade su daleko od bilo kakvog uvažavanja trenutnih svetskih tokova i korišćenja jedinstvene prilike koja se ukazuje. U tom smislu, čini se da partnerstvo sa Kinom za trenutno vladajuću političku strukturu na žalost nije visoko na listi prioriteta. Ovakvo samoisključivanje iz međunarodnih tokova tržišta roba i rada, negiranje nove geopolitičke realnosti i neprepoznavanje strateških mogućnosti i potencijala zarad beskompromisne politike o Evropi koja nema alternativu, Srbiju na žalost ostavljaju na margini i izvan svih svetskih tokova što se prirodno odražava na standard njenih građana i celokupnu sliku njenog društva.


Za portal SRBIJA I KINA: Boris Simić

NAPOMENA: Prenošenje ovog članka je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora (portal srbijaikina.rs) i autora.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *