Kina će nastaviti da unapređuje strukturne reforme

Kina će nastaviti da jača opsegom zasnovanu, ciljanu i diskrecionu makroekonomsku regulaciju u ovoj godini, saopštio je juče premijer Li Kećijang na 5. plenarnom sastanku Državnog saveta.

IZVOR: CRI Online

IZVOR: CRI Online

On je istakao da će Kina nastaviti da unapređuje strukturne reforme, posebno one na strani ponude, koristeći fiskalnu I monetarnu politiku, kao i politiku u oblasti industrije, ulaganja i cena, da stvori stabilne uslove ekonomskog rasta.

Učesnici sastanka razmatrali su Izveštaj vlade i Nacrt 13. petogodišnjeg plana koji će biti razmatrani tokom zasedanja Svekineskog narodnog kongresa koje počinje 5. marta.

Trinaesti petogodišnji plan, koji obuhvata period od 2016. do 2020. godine, važan je za Kinu zbog ranije postavljenog dugoročnog cilja izgradnje umereno imućnog društva upravo do 2020. godine.

Li Kećijang je istakao da će država ostvariti razvoj zasnovan na inovacijama, koordinaciji, zelenom razvoju i politici otvaranja.


IZVOR: CRI Online

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *