Gao Hučeng: Kina smanjuje ograničenja za upliv stranog kapitala

Ministar trgovine Kine Gao Hučeng danas je izjavio da će Kina dalje proširiti oblasti za pristup stranih investicija, naročito u oblasti tehnologije, finansija, obrazovanja, kulture, logistike i sektora usluga.

gao huceng kina

„Pored toga, vlada će aktivno težiti smanjenju ograničenja za ulazak stranog kapitala u sektor proizvodnje, i podsticaće učešće stranog kapitala u rekonstrukciji državnih kompanija”, istakao je Gao.

Gao Hučeng je precizirao da je Kina prošle godine privukla strani kapital od 126 milijardi dolara, što je rast od 5,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a 70 odsto tog kapitala je uloženo u sektor usluga i proizvodnje.

Ministar je istakao da će Kina ubrzati pregovore oko sporazuma o slobodnoj trgovini Kine i SAD, odnosno Kine i EU.

„U ovom trenutku, pregovori za sporazum o slobodnoj trgovini Kine i SAD ušli su u suštinsku fazu”, precizirao je ministar trgovine.


IZVOR: CRI Online (Pripremila: Vang Tingting)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *