Fantastične skulpture od leda u Harbinu (FOTO)

U Harbinu, glavom gradu provincije Heilongjiang, na međunarodnom takmičenju u izradi skulptura od leda, umetnici su prikazali svoja fantastična dela. U takmičenju se nadmetalo trideset timova iz jedanaest zemalja. Pogledajte fotografije nagrađenih skulptura.

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn

IZVOR: news.cn


PRIPREMILA: Aleksandra Popović

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *